top of page

Povijest studija MBA in Construction

Međunarodni sveučilišni poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje "Poslovno upravljanje u građevinarstvu – MBA in Construction" na Sveučilištu u Zagrebu, uveden je 2003. godine, zahvaljujući potpori Europske unije, kroz program TEMPUS CD_JEP -16042-2001.

Prva generacija studenata upisala je studij u veljači 2003. godine. Senat Sveučilišta u Zagrebu u lipnju 2003. godine pozitivno je ocijenio program međunarodnog interdisciplinarnog studija za znanstveno usavršavanje Poslovno upravljanje u graditeljstvu / MBA in Construction (MBACON) i to je bio jedan od rijetkih poslijediplomskih programa iz područja poslovnog upravljanja koji je imao sveučilišnu evaluaciju.

U izvođenju studija osobita se pažnja posvećivala interaktivnim oblicima nastave i poticala se suradnja nastavnika i studenata. Osnovna vrijednost studija za polaznike studija je, kao i danas, primjenjivost stečenih znanja u poslovnoj praksi, te razmjena postojećeg iskustva i znanja s nastavnicima iz različitih znanstvenih područja iz Hrvatske, ali i renomiranih stranih sveučilišta. U izvedbi nastave većine predmeta sudjelovali su, uz nastavnike Sveučilišta u Zagrebu, nastavnici britanskih sveučilišta (Dundeey Univeristy, Reading University, Salford University) te Technishe Universitat Munchen iz Njemačke.


U prve dvije generacije (2003. i 2005. g.) program studija upisalo je 48 studenata, a titulu magistara znanosti steklo je 11 studenata. 

 

bottom of page