top of page

Struktura MBACon programa

Modularna struktura MBACon programa omogućava polaznicima prilagođavanje studiranja uz posao. Obavezni predmeti pokrivaju vitalne ekonomske i graditeljske teme, dok izborni predmeti nude mogućnost dodatnog usvaršavanja u aktualnim područjima graditeljske industrije.

Nastava iz obaveznih predmeta odvija se u okviru 2 modula, dok je jedan modul predviđen za izborne predmete. Posljednji modul pretpostavlja pisanje završnog specijalističkog rada i uspješan završetak studija.

OBAVEZNI PREDMETI

(2 modula)

 

Usavršite menadžerske i liderske kompetencije

IZBORNI PREDMETI

(1 modul)

 

Razvijte dodatne sposobnosti u svom području

ZAVRŠNI RAD

 

 

Integrirajte stečena znanja i vještine

Struktura kolegija

Svaki kolegij je strukturiran u tri dijela, pre-module, core-module i post-module i taj način omogućeno je efikasno studiranje usporedno sa razvojem karijera polaznika studija.

 

Samo izvođenje nastave je različito, od interaktivnih case study-a pa do poslovnih simulacija i formalnih prezentacija (ovisno o kolegiju). Također, velika pažnja je posvećena tzv. peer-coachingu, gdje studenti dijele iskustva jedni s drugima vezano uz određenu problematiku.

bottom of page