top of page

MBACon danas

  • Naziv studija:       Međunarodni sveučilišni interdisciplinarniposlijediplomski specijalistički studij

                               POSLOVNO UPRAVLJANJE U GRADITELJSTVU / MBA IN CONSTRUCTION (MBACon)

 

  • Akademski naziv:                sveučilišni specijalist Poslovnog upravljanja u graditeljstvu

                                                          engl.: University specialist MBA in Construction

 

                      kratica:                       univ. spec. poslovno upravljanje u graditeljstvu

                                                                        engl.: univ. spec. MBACon

Danas je konkurentska prednost sve rjeđe posljedica značajne razlike u sposobnosti menadžera da iznjedre jedinstvenu i originalnu ideju. Za poslovni uspjeh, umjesto blistavih trenutaka poslovne imaginacije, značajnija je osposobljenost menadžera da što brže uočavaju poslovne prilike, da suradnicima koje vode omoguće da daju maksimalan doprinos, da prepoznaju što ranije signale upozorenja da bi nešto moglo poći krivo i da ne gube dragocjeno vrijeme baveći se problemom koji mogu riješiti brže i kvalitetnije uz pomoć konzultanata. Činjenica je da su uvjeti poslovanja u graditeljstvu sve složeniji, projekti postaju sve kompleksniji, njihova priprema sve zahtjevnija, a brojni rizici iz okruženja mogu obezvrijediti uloženi trud i sredstva. Upravo stoga su sadržaji standardnih MBA studija u studiju MBACon prilagođeni sektoru graditeljstva. U nastavi se maksimalno koriste primjeri iz graditeljske prakse i sve je usmjereno potrebama donositelja odluka u tom sektoru.

 

Sukladno zahtjevima reforme studijskih programa prema načelima Bolonjskog procesa i stvaranja jedinstvenog europskog sustava visoke naobrazbe, bilo je potrebno postojeći studij za znanstveno usavršavanje redefinirati u sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij.
Studijem se ostvaruje 90 ECTS bodova i to:

 

        10 obveznih predmeta (ukupno 56 ECTS)
        4 izborna predmeta (4 x 4 ECT = 16 ECTS) 
        3 analize slučaja / seminarska rada (3 x 2 ECT = 6 ECTS)
        2 kritička osvrta (2 x 1 ECTS = 2 ECTS)
        završni rad (10 ECTS)


Ovako koncipiran nastavni plan i program prošao je sveučilišnu evaluaciju te je 8. travnja 2009. g. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje Republike Hrvatske utvrdilo da predloženi studij udovoljava uvjetima i standardima propisanim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Temeljem preporuke Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH izdalo je 7. svibnja 2009.g. Dopusnicu Sveučilištu u Zagrebu za izvođenje poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovno upravljanje u graditeljstvu/MBA in Construction.

bottom of page